Ông Nguyễn Trần Bạt trò chuyện với Thomas Friedman
Artice Or NO-Thing

Ông Nguyễn Trần Bạt trò chuyện với Thomas Friedman

Nguyễn Anh Tuấn: Xin giới thiệu với ông Thomas Friedman, đây là ông Nguyễn Trần Bạt. Friedman: Chào ông! NTB: Chào ông Thomas Friedman! Ông không biết là những diễn giả Việt Nam sau khi ông rời Việt Nam rồi sẽ rất khổ, vì những ai nói ngược với ông sẽ bị xã hội lên án. Cho … Tiếp tục đọc