[Enter Mar] – PR Nghề của tôi
ENTER MAR

[Enter Mar] – PR Nghề của tôi

PR (Public Relation – Quan hệ công chúng) game online, những người đại diện, phát ngôn chịu trách nhiệm xây dựng quan hệ giữa game online với các đối tác, nghe qua, tưởng như là một công việc nhẹ nhàng và chỉ có mỗi việc “chém gió” quanh năm. Tuy nhiên, bên cạnh đó, công … Tiếp tục đọc