[The Face] – Khi CEO một mình chống “mafia”   
BRAND

[The Face] – Khi CEO một mình chống “mafia”  

  “Có một gã tên là Carl Icahn đang gọi cho ông”, trợ lý bảo với ông như thế vào năm 2010. Lúc đó, Irwin Simon, Tổng Giám đốc (CEO) Hain Celestial Group Inc., nghĩ rằng đó chỉ là trò đùa, nhưng không phải. Tiếp tục đọc