Campaign: “ Surving is an art ” – Tồn tại là một nghệ thuật
VIEW IDEAS

Campaign: “ Surving is an art ” – Tồn tại là một nghệ thuật

“Life is an art. Support the artists” là video quảng cáo mới nhất dành cho một tổ chức của những tu sĩ theo dòng Francis (FRANZISKANER OBDACHLOSENHILFE ) được thành lập với mục đích giúp đỡ những người vô gia cư Tiếp tục đọc